Tekmovanja in natečaji

Koledar tekmovanj v znanju

TEKMOVANJE

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Logika

23. 9 2021

16. 10. 2021

6. 11. 2021

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

15. 10. 2021

 

20. 11. 2021

Slovenščina

9. 11. 2021

9. 12. 2021

12. 2. 2022

Angleščina (8. in 9. razred)

11. 11. 2021

 

16. 3. 2022

Geografija

16. 11. 2021

 

2. 4. 2022

Razvedrilna matematika

1.12. 2021

 

5. 2. 2022

Zgodovina

7. 12. 2021

 

10. 3. 2022

Astronomija

8. 12. 2021

 

15. 1. 2022

Kemija

17. 1. 2022

26. 3. 2022

7. 5. 2022

Biologija

20. 1. 2022

 

19. 3. 2022

Fizika

2. 2. 2022

14. 4. 2022

21. 5. 2022

Vesela šola

9. 3. 2022

 

13. 4. 2022

Matematika

17. 3. 2022

6. 4. 2022

23. 4. 2022

Naravoslovje (Kresnička)

14. 4. 2022

 

 

Logična pošast

6. 5. 2022

 

21. 5. 2022

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Šolske ekipe bodo sodelovale na občinskih tekmovanjih iz različnih športov. Predvsem bomo sodelovali pri športih, ki so obravnavani znotraj učnega načrta predmeta šport, ali pa so učenci vključeni v eno od interesnih dejavnosti na šoli. V primeru uvrstitve v nadaljnje tekmovanje bomo nadaljevali s tekmovanji na višjih ravneh. Je pa potrebno poudariti, da šola ne dobi sredstev za plačilo prijavnin na tekmovanja in za prevoze otrok.