Prehrana

V šolski kuhinji pripravljamo malice in kosila za učence in učitelje ter zunanje odjemalce.

Na malico bomo spremljali učence vsi učitelji in bomo prisotni do konca obeda. Na kosilo bodo spremljali učence učitelji podaljšanega bivanja. Vsak dan bo prisoten tudi dežurni učitelj za vse ostale učence. Po malici dežurni učenci počistijo jedilnico. Skozi celo šolsko leto se zvrstijo vsi učenci. Na razredni stopnji skrbijo za kulturo uživanja hrane razredniki.

Kosilo se prične ob 12.05 uri in traja do 13.55 ure. Učenci prihajajo na kosilo po končanem pouku oz. ostalih aktivnostih. Učenci, vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, pridejo h kosilu 5. šolsko uro postopoma po oddelkih (od 12.05 do 12.55). Za učence na predmetni stopnji pa je za kosilo namenjen odmor po šesti oz. sedmi šolski uri (12.50 oz.13.40 – 13.55).

Vodja šolske prehrane bo skupaj z vodjo kuhinje skrbela za pestrost jedilnikov. V načrtu so tudi predavanja o zdravi prehrani in izvedba ankete o prehranjevalnih navadah v družinah naših učencev.

MALICA
  • za učence od 1. do 4. razreda ob 8.40 uri
  • za učence od 5. do 9. razreda ob 9.05 uri
  • za učence v OPB ob 14.30 uri
KOSILO
  • za učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje, ob 12.05 uri
  • za ostale učence od 12.05 do 13.55 ure
Dostopnost