Govorilne ure

Protokol obiskov

Pri vhodu bo eden od zaposlenih, ki bo nadziral vstop v šolo. K posameznemu učitelju bo spuščal le najavljene starše. Učitelji in starši uporabljajo zaščitne maske, starši pa si ob vstopu v šolo razkužijo roke. Učitelj po opravljenem razgovoru razkuži mizo.

Redne skupne govorilne ure v popoldanskem času

Skupne govorilne ure za starše bodo šest-krat na leto, od 17.30 do 19.00 ure. Starši in učenci prihajajo na govorilne ure po razporedu, v katerega jih po njihovi želji vpiše učitelj.  Učitelj se s starši na govorilnih urah praviloma lahko pogovori v odmerjenem času. Če učitelj misli, da so težave tako velike, da zahtevajo daljši razgovor, naj se s starši dogovori za posebno govorilno uro.

 

Razpored govorilnih ur od 1. do 9. razreda:

  • tretji in četrti teden v septembru – 1. roditeljski sestanek bo ob 17.30 uri, razredniki pa lahko določijo tudi druge termine
  • ponedeljek, 4. 10. 2021 –    govorilne ure
  • ponedeljek, 8. 11. 2021 –    govorilne ure
  • ponedeljek, 10. 2022  –   3. govorilne ure
  • februar 2022 –   roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)
  • ponedeljek, 14. 3. 2022 –    govorilne ure
  • ponedeljek, 11. 4. 2022  –    govorilne ure
  • ponedeljek, 9. 2022  –   6. govorilne ure
  • maj, junij 2022 – 3. roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)

 

Protokol obiskov

Pri vhodu bo eden od zaposlenih, ki bo nadziral vstop v šolo. K posameznemu učitelju bo spuščal le najavljene starše. Učitelji in starši uporabljajo zaščitne maske, starši pa si ob vstopu v šolo razkužijo roke. Učitelj po opravljenem razgovoru razkuži mizo.

Redne individualne govorilne ure v dopoldanskem času

Vsak učitelj objavi, glede na svoje redne obveznosti, kdaj bo na razpolago v dopoldanskem času. Običajno je to takrat, ko učitelj nima pouka in je tako 45 minut na razpolago za pogovore. V tem času bo tudi dostopen na telefonski številki 04/5884 856. Čas se objavi na internetni strani in oglasni deski šole.

Razred

Ime in priimek

Individualne pogovorne ure

1.a, OPB, JV

B. Puš, T. Oven/M. Svoljšak

četrtek, 12.05 -12.50

2.a

Lea Jensterle

petek, 10.25 – 11.10

3.a

Alenka Geršak

torek, 8.25 – 9.10

4.a, OPB

Aleksandra Kosmač S.

sreda, 9.25 – 10.10

5.a

Zdenka Oven

sreda, 9. 25 – 10.10

SLJ, MAT, OPB

Ana Andolšek

torek, 11.15 – 12.00

SLJ

Katarina Kejžar

ponedeljek, 9. 30 – 10. 15

SLJ 6, TJA 1.- 6. r., OPB

Milica Vukajlovič

ponedeljek, 9.25 – 10.10

MAT, FIZ, RAČ

Maruša Bergel

torek, 11.15 – 12.00

MAT, FIZ

Ana Marija Podboršek

četrtek, 11.15 – 12.00

TJA

Irena Radman

sreda, 8.25 – 9.10

GOS, TIT, OPB               

Helena Smolej

sreda, 11.15 – 12.00

LUM, LS1, LS3, NIP – UME, OPB

Marta Mertelj

torek, 10.25 – 11.10

GUM

Ana Smolnikar

torek, 8.25 – 9.10

GEO, ZGO, DKE, TVZ

Petra Berčič/N. Čulibrk

četrtek, 11.15 – 12. 00

BIO, KEM, NAR, POK

Marija Jakelj

ponedeljek, 11.15 – 12.00

NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM

Lidija Tempfer

četrtek, 8.25 – 9.10

ŠPO, IŠ, ŠZS, NIP-ŠPO, OPB, JV

Branko Trstenjak

sreda, 10.25 – 11.10

ŠPO, OPB

Vesna Vozar

torek, 9.25 – 10.10

SVETOVALNO DELO, DSP

Tina Kralj

torek, 8.15 – 9.00

DSP, OPB, JV

Manca Vovk

sreda, 9.25 – 10.10

DSP

Cvetka Pavlovčič

torek, 11.15 –12.00

DSP

Martina Vrabec

torek, 11.15 –12.00

 

Protokol obiskov

Pri vhodu bo eden od zaposlenih, ki bo nadziral vstop v šolo. K posameznemu učitelju bo spuščal le najavljene starše. Učitelji in starši uporabljajo zaščitne maske, starši pa si ob vstopu v šolo razkužijo roke. Učitelj po opravljenem razgovoru razkuži mizo.

Izredne govorilne ure

Starši se lahko dogovorijo z učiteljem za govorilno uro v dopoldanskem času.