Govorilne ure

Redne skupne govorilne ure v popoldanskem času

Skupne govorilne ure za starše bodo šest-krat na leto, od 17.30 do 19.00 ure. Starši in učenci prihajajo na govorilne ure po razporedu, v katerega jih po njihovi želji vpiše učitelj.  Učitelj se s starši na govorilnih urah praviloma lahko pogovori v odmerjenem času. Če učitelj misli, da so težave tako velike, da zahtevajo daljši razgovor, naj se s starši dogovori za posebno govorilno uro.

Razpored govorilnih ur od 1. do 9. razreda:

  • tretji in četrti teden v septembru – 1. roditeljski sestanek bo ob 17.30 uri, razredniki pa lahko določijo tudi druge termine
  • ponedeljek, 9. 10. 2023 – 1. govorilne ure
  • ponedeljek, 13. 11. 2023 – 2. govorilne ure
  • ponedeljek, 8. 1. 2024 – 3. govorilne ure
  • februar 2024 – 2. roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)
  • ponedeljek, 4. 3. 2024 – 4. govorilne ure
  • ponedeljek, 8. 4. 2024 – 5. govorilne ure
  • ponedeljek, 13. 5. 2024 – 6. govorilne ure
  • maj, junij 2024 – 3. roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)

 

Redne individualne govorilne ure v dopoldanskem času

Vsak učitelj objavi, glede na svoje redne obveznosti, kdaj bo na razpolago v dopoldanskem času. Običajno je to takrat, ko učitelj nima pouka in je tako 45 minut na razpolago za pogovore. V tem času bo tudi dostopen na telefonski številki 04/5884 856. Čas se objavi na internetni strani in oglasni deski šole.

Razred Ime in priimek Individualne pogovorne ure
1.a, OPB, JV Barbara Puš, L. Jensterle četrtek, 10.25 -11.10
2.a, OPB Maja Bricelj (Anja Erlah) četrtek, 11.15 – 12.00
3.a, OPB Ana Andolšek ponedeljek, 9.25 – 10.10
4.a, OPB Alenka Košir sreda, 9.25 – 10.10
5.a, OPB Aleksandra Kosmač S. ponedeljek, 10. 25 – 11.10
SLJ 8. – 9. razred, RET Katarina Kejžar A urn. petek, 10. 25 – 11.10

B urn. torek, 10.25 – 11.10

SLJ 6, TJA 1.- 5. r., OPB Milica Vukajlović petek, 11.15 – 12.00
MAT Maruša Bergel po dogovoru
MAT, FIZ, LOG, OPB Ana Marija Podboršek petek, 11.15 – 12.00
TJA Irena Radman sreda, 9.25 – 10.10
GOS, TIT, OPB                Helena Smolej sreda, 11.15 – 12.00
LUM, LS1, LS2, NIP – UME, OPB Marta Mertelj petek, 9.25 – 10.10
GUM, PZ Ana Kresal ponedeljek, 11.15 – 12.00
GEO, ZGO, TVZ, DKE Petra Berčič Oman sreda, 10.25 – 11. 10
BIO, KEM, NAR, POK, OPB, JV Marija Jakelj petek, 10.25 – 11.10
NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM Lidija Tempfer sreda, 10.25 – 11.10
ŠPO, IŠ, ŠZS, NIP-ŠPO, OPB, JV Branko Trstenjak torek, 11.15 – 12.00
ŠPO, OPB Vesna Vozar sreda, 8.25 – 9.10
SVETOVALNO DELO, DSP Tina Kralj torek, 8.25 – 9.10
DSP, OPB, JV Manca Vovk ponedeljek, 8.25 – 9.10
DSP Ema Palovšnik Novak ponedeljek, 7.35 –8.20
DSP Dijana Magovac ponedeljek, 12.50 – 13.35

 

Izredne govorilne ure

Starši se lahko dogovorijo z učiteljem za govorilno uro v dopoldanskem času.

 

 

Dostopnost