Cenik prehrane

Komisija za prehrano avgusta predlaga ceno prehrane, svet šole pa jo septembra potrdi. Cena malice je enaka in po sklepu MŠŠ znaša 0,80 €. Učenci, ki kosijo samo občasno, plačajo višjo ceno.

Cene prehrane:

 

Cena
Malica 1. – 9. razred 0,80 €
Dietna malica 0,80 €
Kosilo 1. – 3. razred (redno) 1,90 € 
Kosilo 1. – 3. razred (občasno) 2,10 € 
Kosilo 4. – 9. razred (redno) 2,50 €
Kosilo 4. – 9. razred (občasno) 2,70 €