Učenci gredo v karanteno, če je več kot tretjina učencev v oddelku okuženih z virusom COVID-19

V torek, 18. 1. 2022 je bila objavljena okrožnica MIZŠ, ki razlaga Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. V odloku so naslednje spremembe:

– Izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno opravijo samotestiranje in v tem času uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

– Izjema velja tudi za učence, ki so imeli visokorizični stik v šoli, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

– Samotestirati v šoli se ni potrebno učencem, ki so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo vsaj 45 dni, ali so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni, ali predložijo negativen rezultat testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

– S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec.

Odlok začne veljati v sredo, 19. 1. 2022. Prosimo, da starši razrednikom dnevno sporočate odsotnost tistih učencev, ki so imeli pozitivni rezultat na testiranju. Ker okrožnica ne razlaga, ali gre za potrditveni PCR test, naj za sedaj velja, da nam sporočate tiste učence, ki so pozitivni na potrditvenem testu.

Predavanje za starše z naslovom Tanka črta odgovornosti

V sredo, 9. februarja bomo imeli ob 17. uri roditeljske sestanke, po sestankih pa bo predavanje za starše z naslovom Tanka črta odgovornosti. O odgovornosti, vzgoji in delu z otroki bo predaval terapevt Jani Prgič. Starše prosimo, da upoštevate PCT pogoje. Predavanje bo v zgornji telovadnici. Glede izvedbe predavanja se bomo ravnali po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. O morebitni spremembi bomo starše pravočasno obvestili.

Spremembe pri številu ocen pri posameznih predmetih

Ministrstvo je sprejelo sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v šoli. Del sklepa so tudi spremembe pri ocenjevanju znanja učencev. Zmanjša se število ocen pri posameznih predmetih, in sicer: pri predmetih za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na osnovi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022.

Karantenske odločbe prihajajo z zamikom

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Dostopnost