VABILO NA VPIS V 1. razred

Spoštovani starši in otroci!

V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred devetletne osnovne šole za šolsko leto 2021/2022.
Vpisovali bomo otroke, ki v tekočem letu dopolnijo 6 let, torej vse otroke rojene v letu 2015.
Naša šola vas vabi k vpisu v 1. razred

v PONEDELJEK, 15. 2. 2021 med 8.30 in 14.00 uro in
v SREDO, 17. 2. 2021 med 8.30 in 17.00 uro,

v pisarni svetovalne delavke.

Prosimo, da na vpis pridete skupaj z otrokom.

Na vpis v 1. razred je potrebno prinesti otrokov uradni osebni dokument in davčno številko
(oboje na vpogled).
Starše, ki vam čas in zaposlitev dopuščata, vljudno vabimo, da na vpis pridete v dopoldanskem času,
ker je v popoldanskem času navadno gneča.

Za vpis otroka v šolo, v kolikor niste dobili vabila po pošti, se je potrebno predhodno najaviti svetovalni delavki šole.

Vpis v 1. razred bo potekal v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili NIJZ za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja Covid19. Kar pomeni, da boste starši skupaj z otrokom v šolo vstopali posamično, ob vstopu je obvezno nošenje maske in razkuževanje rok. Prosimo vas, da v prostorih šole ves čas nosite masko in vzdržujete varnostno razdaljo.

Prisrčen pozdrav!
Svetovalna delavka šole
Tina Kralj,
dipl.soc.del., univ.dipl.soc.pedag. prof.
04/588 48 58

Ravnatelj: mag. Milan Rogelj