NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA
UČENCE 6. IN 9. RAZREDA (NPZ)

Nacionalni preizkusi znanja se izvajajo ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja in ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja  obvezno.

Učenci v 6. razredu opravljajo preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je v letošnjem letu za našo šolo angleščina.

 

Pomembni datumi za NPZ

Preverjanje znanja iz slovenščine bo v torek, 7. maja 2024 (za 6. in 9. razred), iz matematike za 6. in 9. razred bo v četrtek, 9. maja, iz tujega jezika za 6. razred v ponedeljek, 13. maja, iz tretjega predmeta za 9. razred pa tudi v ponedeljek, 13. maja 2024.

V ponedeljek, 3. junija 2024 bodo učenci 9. razreda seznanjeni z dosežki pri NPZ, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu pa bodo lahko uveljavljali od ponedeljka, 3. junija, do vključno srede 5. junija 2024.

Učenci 6. razreda bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ v petek, 7. junija, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu pa bodo lahko uveljavljali od petka 7. junija do vključno torka, 11. junija 2024.

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 9. razreda bo v petek, 14. junija, za učence 6. razreda pa v ponedeljek, 24. junija 2024.

Informacije za učence in starše so v publikaciji Državnega izpitnega centra, ki je objavljena na naši spletni strani.

Informacije za učence in starše so v priloženi publikaciji Državnega izpitnega centra:

Informacije o NPZ

 

Dostopnost