Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 4. razreda. Ob 7.00 uri prevzameta učence učitelja in jih odpeljeta v razred, kjer počakajo do začetka pouka. Jutranje varstvo je organizirano tudi za učence vozače 2., 3. in 4. razreda. Za učence prvega razreda, ki pridejo v šolo pred 7.00 uro zjutraj, je jutranje varstvo organizirano v enoti vrtca. Sistemizirano je v obsegu 7,5 ur za učence 1. razreda (MŠŠ) in 7,5 ur za ostale učence od 2. do 4. razreda (prispevek občine).

Skupina

1.

2.

Učitelji   PO

              TO

              SR

              ČE

              PE

Branko Trstenjak

Branko Trstenjak

Lea Jensterle

Lea Jensterle

Marija Jakelj

Manca Vovk

Manca Vovk

Manca Vovk

Manca Vovk

Manca Vovk

Razred

1.

2. – 4.

Dostopnost