Informacije o prostovoljnem samotestiranju učencev

Učenci bodo imeli predvidoma od ponedeljka, 31. maja možnost samotestiranja na domu na okužbo s SARS_CoV-2.  Samotestiranje bodo opravljali učenci, ki so se v aprilu prijavili preko programa 1ka. Samotestiranje je prostovoljno in brezplačno.
Namen samotestiranja je vzpostaviti varno šolsko okolje za učence in zaposlene v šolstvu s šolanjem v živo ter identificirati okužene in preprečiti nadaljnje širjenje okužbe na SARS-CoV-2
Vsak prijavljeni učenec bo v petek, 28. maja dobil plastično vrečko s petimi hitrimi testi in navodili. Učence bomo v šoli tudi seznanili z načinom testiranja. Učenci se testirajo en-krat tedensko, v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj. Šoli rezultatov testiranja ne sporočate. V primeru rezultata testa, ki kaže na okužbo, pa o tem seznanite pediatra, ki bo otroka poslal na PCR test. V primeru potrjene okužbe pa to takoj sporočite na šolo (razrednik ali tajništvo).

Na elektronske naslove staršev prijavljenih učencev smo poslali informacije, ki sta jih pripravila Ministrstvo za zdravje RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje (navodila bodo priložena tudi v plastični vrečki):

– vabilo učencem k prostovoljnemu samotestiranju na domu,
– protokol samotestiranja,
– navodila za samotestiranje,
– navodila za uporabo testov,
– navodila za prepakiranje testov.

Posnetek in infografika sta dostopna na povezavi: https://WWW.nijz.siIsamotestiranje , povezava do video gradiva pa je tudi na: www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU

Zagotovljena pa je tudi klicna svetovalna številka (01-478-68-48).

Vse informacije o izvedbi prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi so dostopne na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje: www.mz.gov.si.

Prepričani smo, da bo testiranje za učence zanimivo in da bo pripomoglo k zavedanju vsakega posameznika o možnosti kontrole svojega zdravja v času epidemije.

Sproščanje ukrepov v vzgoji in izobraževanju ob prehodu v rumeno fazo

Danes je bila objavljena okrožnica MIZŠ, ki razlaga sproščanje ukrepov v vrtcih in šolah. Povzemamo predloge Strokovne svetovalne skupine Ministrstva za zdravje:

– znotraj razrednega mehurčka se lahko izvajajo plavalni tečaji, šole v naravi, valeta, plesne vaje, plavalni tečaji, ipd, ob upoštevanju priporočil NIJZ,

– možen je obisk muzejev, knjižnic, gledališč, galerij, lahko izvajamo ekskurzije in podobno, dnevi dejavnosti naj se v čim večji meri izvajajo na prostem,

– odsvetujejo sproščanje aktivnosti, kjer prihaja do mešanja otrok iz različnih oddelkov/skupin,

– zunanji izvajalci teh aktivnosti morajo izpolnjevati enega od pogojev PCT (prebolevnik, cepljen, testiran),

– poudarjajo pomen učinkovitega prezračevanja zaprtih prostorov.

Glede izvajanja pouka v specialnih učilnicah okrožnica ne daje odgovora. O tem se bomo posvetovali s pristojnimi in drugimi šolami.

Zbiralna akcija odpadnega papirja, fotografiranje učencev, izbirni predmeti, delovni zvezki

V sredo, 19. maja bomo imeli zbiralno akcijo odpadnega papirja. Potekala bo med 7. in 15. uro. Zbrana sredstva bodo namenjena delovanju razrednih skupnosti. V četrtek, 20. maja bomo imeli fotografiranje učencev. Verjetno si vsi želimo, da bi vsak učenec dobil fotografijo razreda. Zato ne bomo zbirali prijav. Strošek nakupa fotografije bomo zaračunali na položnici.

V šolskem letu 2021/22 bodo učenci od 4. – 6. razreda obiskovali neobvezne, od 7. – 9. razreda pa obvezne izbirne predmete. Zato bomo konec meseca dali učencem prijavnice. V prilogi je gradivo s predstavitvijo izbirnih vsebin.

Svetu staršem smo poslali predlagan seznam delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto (priloga). V primeru, da se svet strinja, da soglasje na predlagane cene. Skupni zneski so skoraj enaki kot to šolsko leto.

V septembru in oktobru smo izvedli že vse predvidene šole v naravi (razen planinske za 7. razred na Vršiču) in plavalne tečaje. Takoj ko bodo omejitveni ukrepi dopuščali, bomo realizirali še nekatere nerealizirane programe. Prav tako se bomo na primeren način poslovili od naših devetošolcev.

Dostopnost