Učbeniški sklad

Na šoli je organizirana izposoja knjig za vse učence od 1. do 9. razreda. Učbenike šola učencem izposodi. Vse stroške izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, je treba plačati odškodnino, ki znaša dve tretjini nabavne cene. Delovne zvezke starši plačajo v celoti in učenci jih obdržijo.

V šolskem letu 2021/22 bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo brezplačne delovne zvezke učencem iz 1., 2. in 3. razreda.

SEZNAM 2021-2022 predmetna stopnja

SEZNAM 2021-2022 razredna stopnja