Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V letošnjem šolskem letu bomo imeli 5 oddelkov, v katere bo vključenih 100 učencev. Razdeljeni bodo po razredih (oddelek: 1., 2., 3., 4. in 5. razred), ki se združujejo do normativa učencev v razredu. Gre za prepletanje učenja, prehrane, prostega časa in interesnih dejavnosti.

Podaljšano bivanje je organizirano od 12.05 in traja do 16.10. Razporeditev strokovnih delavcev je narejena na osnovi odobritve MIZŠ (61 ur).

Skupina

1.

2.

3.

4.

5.

Razred

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

Učitelj

M. Vukajlović

V. Vozar

M. Jakelj

B. Buš

Lea Jensterle

A. Erlah

H. Smolej

M. Mertelj

A. Erlah

M. Vovk

B. Trstenjak

A. Andolšerk

A. Košir

A. M. Podboršek

A. M. Podboršek

B. Trstenjak

A. K. Subotić

A. Košir

M. Bricelj

 

Dostopnost