VARNA POT V ŠOLO

 
Učenci naj za pot v šolo in domov uporabljajo prevoz s šolskim avtobusom. Iz smeri Rateč, Podkorena, Gozd Martuljka, Srednjega Vrha in Loga imajo učenci organiziran šolski prevoz.
 

V ŠOLO IN DOMOV PO VARNI ŠOLSKI POTI:
  1. Koroška ulica; mimo zdravstvenega doma po pločniku do šole.
  2. Ledine; ob levem robu ceste do Kolodvorske ulice čez prehod za pešce, na Koroško ulico in po pločniku do šole.
  3. Vršiška cesta; ob levem robu ceste čez Podbreg na Kolodvorsko ulico do Koroške ulice in po pločniku do šole.
  4. Bezje; čez prehod za pešce na regionalni cesti I. reda mimo TGC, čez prehod za pešce pri Blenkušu, po pločniku Koroške ulice do šole (Bezje – nevarno križišče).
  5. Naselje Slavka Černeta; do prehoda za pešce pri Blenkušu, po pločniku Koroške ulice do šole.
  6. Borovška cesta; ob levem robu ceste, čez Petacov most po pločniku, čez Vršiško cesto na prehodu za pešce in ob levem robu ceste po Borovški cesti do Kolodvorske ulice po pločniku do Koroške ulice in do šole (nevaren prehod za pešce na Vršiški cesti pri Petacovem mostu).

 
Odsevnik in rumena rutica
 
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
 
Spremstvo otrok v prvi razred
 
Na poti v prvi razred šole ter domov mora imeti učenec spremstvo polnoletne osebe.
 

NAČRT VARNE ŠOLSKE POTI V NAŠEM ŠOLSKEM OKOLIŠU:

 

 
Vožnja s kolesi
 
Otrok mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa. V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.

Dostopnost