Začetek pouka za učence iz 9. razreda

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 25. 5. 2020 ponovno odpiramo šolo za učence iz 9. razreda. Radi bi vas obvestili o spremenjeni vožnji šolskega avtobusa, skupinah pri pouku, spremenjenem šolskem redu in vam posredovali še nekatere druge informacije pred pričetkom pouka.

Šolski avtobus bo vozil po spremenjenem voznem redu druge vožnje, iz šole pa bosta opravljeni obe vožnji, le čas in relacija bodo nekoliko spremenjeni. Učenci se vozijo z avtobusom od Rateč do Gozd Martuljka in šele nato pridejo do šole. Nazaj pa bo prva vožnja opravljena na enak način v obratni smeri, drugo vožnjo pa  pelje avtobus le v Rateče. Učenci morajo na avtobusu nositi zaščitne maske.

– Odhod ob 7.50 iz Rateč – Podkoren – Gozd Martuljek – Log – šola.

– Ob 13.00 iz šole – Log –  Gozd Martuljek – Podkoren – Rateče.

– Ob 14.10 iz šole – Podkoren – Rateče.

Glede na prijave se bo 23 učencev vozilo s šolskim avtobusom. Če bo potrebno, bomo še dodatno prilagodili vožnjo. V primeru, da starši pridete po otroka, prosimo, da se držite predvidene ure odhoda otroka iz šole, saj boste počakali pred šolo ali v avli, dežurni učitelj pa bo odšel po otroka.

Pri pouku bodo učenci iz 9. razreda razdeljeni v 2 skupini. Pouk bomo izvajali po prilagojenem urniku in vedno v istih učilnicah.

Pred vstopom v šolo si bodo učenci razkužili roke, nato pa odšli na razdalji vsaj 1,5 m do garderob in nato v učilnico. Tam bodo učenci sedeli vsak na svojem z imenom označenem mestu. Učenci v učilnici ne bodo nosili zaščitnih mask, kadar odidejo iz razreda, pa jih morajo nositi. Učitelji in zaposleni pa jih bodo vedno nosili. Civilna zaščita Kranjska Gora je učencem zagotovila po dve pralni maski. Prosimo, da imajo učenci s seboj vedno na novo oprano masko, lahko pa imajo tudi svojo. Priporočamo, da naj imajo učenci s seboj plastenke z vodo, saj bodo avtomati z vodo in sokom izklopljeni. Malica in kosilo bosta potekala v jedilnici. Namestili smo le tri vrste miz in označili koridor za čakajoče učence pred razdelilnim pultom z razdaljami 1,5 m. Učenci bodo sedeli na razdalji vsaj 1,5 m, pred in po vsakem obroku pa bodo čistilke razkužile mize.

Športna aktivnost naj bi se izvajala od 23. maja dalje brez omejitev. Fotografiranje učencev bomo izvedli 28. 5. 2020 (le učenci iz 1., 2., 3. in 9. razreda, ostali pa v septembru). Kljub temu, da je bila v Sloveniji preklicana epidemija s Korona virusom, ukrepi v šolah ostanejo v veljavi.

V prilogi vam pošiljamo Dopolnila hišnega reda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora za čas epidemije COVID-19. Prosimo vas, da s hišnim redom seznanite svoje otroke.

Veselimo se prihoda učencev. Ukrepe bomo izvajali »po šolsko« in omogočili oz. spodbujali komunikacijo med učenci in med učenci in učitelji.

Učitelji in ravnatelj

 

Učenci so zopet v šoli

Prvi šolski dan smo izvedli točno po naših dogovorih oz. protokolu. Zjutraj je z učenci prišla večina staršev, šolski avtobus je vozil po dogovorjenem voznem redu, učenci so na določeni razdalji odšli v šolo, si razkužili roke, se preoblekli, odšli v učilnico in pozneje v jedilnico na malico. Prehrana je potekala brez težav. Pri pouku smo posvetili posebno pozornost ukrepom za preprečevanje okužbe s Korona virusom, predstavili šolsko delo po spremembi pouka na daljavo v pouk v šoli in ugotovili, koliko učenci znajo. Učenci pa so odšli tudi na šolsko igrišče. V sredo pa so nas obiskale medicinske sestre iz Zdravstvenega doma Jesenice in učencem s pogledi zdravstva predstavile način higiene v šoli. 

Obvestilo staršem otrok iz 1., 2. in 3. razreda o pričetku pouka

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 18. 5. 2020 ponovno odpiramo šole za učence iz 1., 2. in 3. razreda. Radi bi vas obvestili o spremenjeni vožnji šolskega avtobusa, skupinah pri pouku, v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, spremenjenem šolskem redu in vam posredovali še nekatere druge informacije pred pričetkom pouka.

Šolski avtobus bo vozil po spremenjenem voznem redu druge vožnje, iz šole pa bosta opravljeni obe vožnji, le čas in relacija bodo nekoliko spremenjeni. Učenci se vozijo z avtobusom od Rateč do Gozd Martuljka in šele nato pridejo do šole. Nazaj pa bo prva vožnja opravljena na enak način v obratni smeri, drugo vožnjo pa  pelje avtobus le v Rateče. Učenci morajo na avtobusu nositi zaščitne maske.

  • Odhod ob 7.50 iz Rateč – Podkoren – Gozd Martuljek – Log – šola.
  • Ob 13.00 iz šole – Log –  Gozd Martuljek – Podkoren – Rateče.
  • Ob 14.10 iz šole – Podkoren – Rateče.

Glede na prijave se bo 14 učencev vozilo s šolskim avtobusom, v jutranjem varstvu jih bo 8 in 24 v podaljšanem bivanju. Nekateri učenci bodo ob 12. uri končali s poukom in odšli domov, nekateri bodo odšli na kosilo in odšli domov ob 12.30 uri, nekateri pa bodo ostali v PB. V primeru, da starši pridete po otroka, prosimo, da se držite predvidene ure odhoda otroka iz šole, saj boste počakali v avli, dežurni učitelj pa bo odšel po otroka. Učenci, ki bodo čakali na šolski avtobus, pa bodo počakali v OPB.

Pri pouku bodo učenci iz 1. in 2. razreda razdeljeni v 2 skupini, učenci iz 3. razreda pa bodo vsi v eni skupini. V 1. razredu bosta obe skupini poučevali razredničarka in druga učiteljica, v 2. razredu pa bodo poleg razredničarke še strokovne delavke Milica Vukajlovič, Cvetka Pavlovčič, Tina Kralj, Helena Smolej in Vesna Vozar. Pouk bomo izvajali po prilagojenem urniku.

Pred vstopom v šolo si bodo učenci razkužili roke, nato pa odšli na razdalji vsaj 1,5 m do garderob in nato v učilnico. Tam bodo učenci sedeli vsak na svojem z imenom označenem mestu. Učenci ne bodo nosili zaščitnih mask, učitelji in zaposleni pa jih morajo stalno nositi. Priporočamo, da naj imajo učenci s seboj plastenke z vodo, saj bodo avtomati z vodo in sokom izklopljeni. Malica in kosilo bosta potekala v jedilnici. Namestili smo le tri vrste miz in označili koridor za čakajoče učence pred razdelilnim pultom z razdaljami 1,5 m. Učenci bodo sedeli na razdalji vsaj 1,5 m, pred in po vsakem obroku pa bodo čistilke razkužile mize.

Ministrstvo nam je sporočilo, da bo v JV in OPB dovoljeno, da so v isti skupini učenci iz različnih razredov. Športna aktivnost pa naj bi se izvajala od 23. maja dalje. Fotografiranje učencev bomo izvedli 28. 5. 2020 (le učenci iz 1., 2., 3. in 9. razreda, ostali pa v septembru). Z današnjim dnem je v Sloveniji preklicana epidemija s Korona virusom. Ukrepi v šolah pa ostanejo v veljavi.

V prilogi vam pošiljamo Dopolnila hišnega reda Osnovne šole Josipa Vandota kranjska Gora za čas epidemije COVID-19. Prosimo vas, da s hišnim redom seznanite svoje otroke.

 

Pričetek pouka za učence iz 1., 2., 3. in 9. razreda, prošnja za prijave in izjavo

Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (priloga 2), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Prosimo, da izjavo pošljete do petka, 15. 5. 2020 razredničarki oz. razredniku na elektronski naslov ali preko e-Asistenta. Lahko pa jo prvi dan učenci prinesejo tudi v šolo.
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite (priloga). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite prijave otrok za redni program (pouk), razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje), šolski prevoz in šolska kosila (Priloga 1, posebej za 1. – 3. in posebej za 9. razred):. Če otrok šole ne bo obiskoval, pa navedete razlog (npr. zdravstveno ogrožena skupina).

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.
Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.
Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE
Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (priloga).
Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
Drugošolci in tretješolci bodo imeli plavalni tečaj v prihodnjem šolskem letu.
Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zahvaljujemo se vam za pomoč in sodelovanje.

Z lepimi pozdravi,
vodstvo šole in strokovni delavci

Odprtje šol in nekatere druge informacije

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 18. maja naj bi začeli z delom vrtci, v šole pa naj bi prišli učenci iz 1., 2. in 3. razreda, v ponedeljek, 25. maja pa še učenci iz 9. razreda in dijaki 4. letnika (okrožnica je bila objavljena v torek, 5. 5. 2020). Za učence od 4. do 8. razreda pa se bo nadaljeval pouka na daljavo. Učenci z večjimi učnimi težavami bodo lahko prišli v šolo, kjer jim bomo nudili dopolnilni pouk. Nismo pa še dobili navodil glede higiene, distance, uporabe zaščitnih mask,  števila učencev v razredu, prehrane, dela v JV in OPB, kateri učitelji bodo opredeljeni kot rizični, itd. Več informacij bo v četrtek, 7. 5. 2020. Na šoli smo naročili in že dobili zaščitne maske in plastenke z  razkužilnimi sredstvi. Iz občine so nam sporočili, da naj bi zaščitne maske iz blaga za učence iz 9. razreda zagotovila občina. Pred odprtjem vrtca in šole bomo prostore počistili in razkužili.

Učenci zelo lepo sodelujejo z učitelji in pošiljajo zelo zanimive izdelke. Nekateri so nas prav presenetili, saj pri pouku na daljavo pokažejo še več zainteresiranosti in energije. Pregledali smo podatke o obisku učencev v spletnih učilnicah. Obiskujejo jih vsi učenci. Tudi tisti, o katerih smo razpravljali, da se najbolj ne odzivajo.

Določili smo izbirne predmete za prihodnje šolsko leto. V prilogi vam pošiljamo gradivo. Prosimo, da ga skupaj z učenci pregledate. Po odprtju šol bomo učencem od 3. – 8. razreda dali prijavnice. Oblikovali smo tudi seznam delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto. Objavili ga bomo na naši spletni strani in poslali svetu staršev. Delovni zvezki za 1., 2. in 3. razred bodo brezplačni, saj jih bo financiralo MIZŠ.

Ko bomo dobili podrobnejša navodila o izvedbi pouka v šoli, bomo pripravili predlog za prilagojen urnik, ki bi ga izvajali po prihodu v šolo učencev iz 9. razreda. Da bi dosegli čim večji učinek pri pouku, naj bi imeli pri posameznem predmetu dnevno skupaj po dve ali tri ure in največ tri predmete (dokončno odločitev bomo sprejeli po objavi podrobnejših navodil za delo).

Plavalni tečaj in praktični del kolesarskega izpita bomo verjetno izvedli jeseni. Šole v naravi pripravljamo po programu, izvedene pa bodo, če bodo navodila MIZŠ to dopuščala. Kako bo izvedeno testiranje za ŠV karton bomo poizvedeli na MIZŠ.

Fotografiranje učencev za šolsko leto 2019/20 bo v septembru 2020. Devetošolce pa bomo slikali takoj po odprtju šol. Od devetošolcev se bomo poslovili na primeren način. Vsaj s krajšo prireditvijo na zunanjem igrišču.

Učence pričakujemo z velikim veseljem. Žal nam je, da v šolo ne bodo prišli vsi. A razumemo in spoštujemo odločitve pristojnih.

Dostopnost