Prvi šolski dan, torek, 1. 9. 2020

Spoštovani starši, z velikim veseljem pričakujemo vaše otroke, naše učence. S poukom bomo pričeli v torek, 1. septembra. Učenci od 2. do 9. razreda  pridejo v šolo ob 8.20 in pred vhodom v šolo počakajo na svoje razrednike. S seboj prinesejo copate, torbo za učbenike, beležko in pisalo ter zaščitno obrazno masko. Prvošolčke in njihove starše pa bomo sprejeli ob 9.30. Šolski avtobus bo odpeljal iz Rateč ob 7.30 in iz Gozd Martuljka ob 7.45. Aktivnosti na prvi dan bodo potekale do 12.00 ure, dve uri bodo imeli učenci z razrednikom in dve uri pouka po urniku. V šoli bodo dobili malico, kosila in podaljšanega bivanja pa ta dan ne bo. Šolski avtobus bo ob 12.05 odpeljal v Gozd Martuljek in ob 12.20 v Rateče. Na šoli smo se na šolsko leto dobro pripravili. Marsikaj smo na šoli postorili in posebno pozornost namenili izvedbi programa po modelu B. Program bomo v celoti izvajali, ob tem pa upoštevali vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program, kot so dnevi dejavnosti, šole v naravi in ekskurzije bomo izvajali na način, kot to predvidevajo navodila. Poletno šolo v naravi bomo v septembru izvedli v letovišču ob Slovenskem morju. Že prvi dan bomo dali učencem navodila za preprečevanje okužbe s Korona virusom in skrbeli, da bodo v varnem in zdravem okolju. V največji meri bomo ohranili stike s starši. Če bo le možno bomo govorilne ure izvajali v prostorih šole, seveda ob ustreznih ukrepih. Večji problem so roditeljski sestanki. Posvetovali se bomo na kakšen način jih izvesti, da se lahko srečamo “v živo”. Možno je srečanje izven šole, če je lepo vreme npr. na šolskem igrišču, ali v prostoru, v katerega ne zahajajo učenci. V šoli bomo stalno skrbeli za higieno in razkuževali prostore. Ohranili pa bomo vse tisto, kar krasi šolsko delo. Komunikacijo, druženje, timsko delo. Učenci v razredih ne bodo nosili zaščitnih mask. Učitelji pa takrat, ko se bodo učencem približali na razdaljo manj kot 1,5 m. Učiteljem v 1., 2. in 3. razredu pa ni potrebno nositi zaščitnih mask. Vsi učenci od 1. do 9. razreda pa morajo nositi maske med odmori na hodnikih in v ostalih skupnih prostorih. Starši si pred vstopom v šolo razkužite roke in pridete z zaščitno masko. V dopoldanskem času se najprej oglasite v tajništvu šole, da evidentiramo vaš prihod. To ne velja, ko pridete po svojega otroka po pouku.

Posebej bi vas radi opozorili, da v šolo prihajajo le zdravi učenci. V primeru suma na okužbo, bomo učenca izolirali v varni sobi in obvestili starše. Če bo sum okužbe potrjen pa bomo ravnali po navodilih epidemiološke službe. O okužbi učenca morate starši takoj obvestiti vodstvo šole. Prilagamo obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o ravnanju v času epidemije s Korona virusom.

Učencem želimo uspešno šolsko leto.

Učiteljski zbor,

ravnatelj: mag. Milan Rogelj

Razredniki za šolsko leto 2020/21, seznam delovnih zvezkov, pozabljena oblačila

Spoštovani starši,

učenci so na zasluženih počitnicah. Naj bodo čim daljše in prijetne. Radi bi vas obvestili o razrednikih za prihodnje šolsko leto:

 • 1.a – Lea Jensterle
 • 2.a – Barbara Puš
 • 3.a – Maja Svoljšak
 • 4.a – Zdenka Oven
 • 5.a – Aleksandra Kosmač Subotić
 • 5.b – Ana Andolšek
 • 6.a – Milica Vukajlović
 • 7.a – Marija Jakelj
 • 8.a – Irena Radman
 • 8.b – Ana Marija Podboršek
 • 9.a – Petra Berčič

Na naši spletni strani smo objavili seznam delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto. Učenci, ki obiskujejo 1., 2. in 3. razred pa bodo dobili delovne zvezke brezplačno. V avli šole smo razstavili pozabljena oblačila učencev. Lahko jih pregledate in vaše vzamete. Program za prihodnje šolsko leto pripravljamo  kot da ne bo omejitev zaradi možne okužbe s Korona virusom. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je že posredovalo različne modele poučevanja, ki bodo stopili v veljavo glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. O ukrepih in načinu poučevanja nas bodo obvestili po 20. avgustu.

Vašim otrokom želimo lepe počitnice, vam staršem pa prijeten dopust.

Ravnatelj:

mag. Milan Rogelj

Dostopnost