O šolski knjižnici

CILJI KNJIŽNICE

Osrednji in najpomembnejši cilj knjižnice je dosledno izvajanje programa knjižnično informacijskih znanj, saj  je znanje učencev močno odvisno od tega, kako sami pridejo do cilja in koliko truda so vložili v razrešitev nekega problema. Pomembno je tudi, da svoje znanje znajo umestiti v že usvojene vsebine in ga po želji tudi nadgradijo.

 
Izvajali bomo projekt knjižnice kot osrednjega prostora za druženje in branje učencev med odmori, branja na plaži v šolski knjižnici, desetminutnega branja, meseca maja in junija pa bomo brali pod krošnjami. Pomemben cilj je dobro sodelovanje s knjižnico Kranjska Gora. V večernem času bomo organizirali delavnice in ogled filmov. Trudili se bomo knjižnico približati učencem preko njenih dejavnosti. Tako se bodo učenci v knjižnici lahko družili s knjigo ali s prijatelji, lahko bodo odigrali katero izmed številnih družabnih iger, lahko si bodo ogledali film, sodelovali v delavnicah, barvali mandale … Za učence vseh razredov bomo v decembrskem času pripravili kviz z zanimivimi vprašanji in vključili tudi kolo sreče. Na Vandotov dan bomo povabili literarnega gosta. Knjižnica bo svoje prostore ponudila  Šolskemu parlamentu in učiteljem vseh predmetnih področij,  gostila bo tudi razstave. Med učenci bomo širili zavest o vseh pasteh, ki na mlade uporabnike interneta prežijo ob nepravilni rabi in seveda o vseh radostih, ki nam jih nudi.
 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan. Za individualne obiske bo urnik sestavljen naknadno. V letošnjem letu predvidevam podoben obseg izposoje knjižničnega gradiva kot v lanskem šolskem letu.

Dostopnost