Organizacija pouka

Učenci s predmetne stopnje pridejo v šolo ob 7.30 in začnejo s poukom ob 7.35.  Učenci z razredne stopnje pridejo v šolo ob 8.15 in začnejo s poukom ob 8.25. Učenci, ki se pripeljejo s šolskim avtobusom, pa počakajo v jutranjem varstvu.

Jutranje varstvo je namenjeno učencem od 1. do 4. razreda in bo trajalo od 7.00 do 8.20. Za učence prvega razreda, ki pridejo v šolo pred 7. uro zjutraj, pa je jutranje varstvo od 6. ure organizirano v enoti vrtca.

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda in bo trajalo od 12. ure do 16.10.

Izbirni predmeti za učence od 4. do 9. razreda ter dopolnilni in dodatni pouk bodo praviloma potekali na začetku oziroma ob koncu pouka, interesne dejavnosti pa po koncu rednega pouka.

Učence 1. razreda pripeljejo in odpeljejo v šolo starši. V primeru, da po otroka prihajajo druge osebe, morajo starši podpisati posebno dovoljenje v šolski svetovalni službi, enako tudi, če gredo otroci sami na šolski avtobus (v tem primeru učitelj pospremi otroke do avtobusa, na postaji pa jih pričakajo starši). Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.

Za odhod iz šole med poukom učenec potrebuje dovoljenje razrednika ali njegovega namestnika. Nekajdnevno odsotnost otroka pisno ali ustno opravičijo starši (oz. skrbniki otroka).

Na razredni stopnji učiteljice razredničarke poskrbijo, da gredo učenci na kosilo, domov ali v oddelke podaljšanega bivanja, na predmetni stopnji pa po zadnji šolski uri spremljajo učence do garderob in poskrbijo, da odidejo iz šole. Učenci naj se ne zadržujejo v garderobah.

Obiskovalci šole

Šola je v dopoldanskem času zaklenjena. Po navodilih MIZŠ dežuranje učencev ni priporočljivo. Zato morajo obiskovalci šole pozvoniti pri vhodnih vratih. Če tajnica pozna obiskovalca, mu odpre vhodna vrata, ta pa se zglasi v tajništvu šole. Če obiskovalca ne pozna, pa pride do vhodnih vrat in ga pospremi v šolo.

Dostopnost