Delo z nadarjenimi učenci

Koordinator dela z nadarjenimi učenci na naši šoli je Manca Vovk, ki vodi celotno aktivnost, v sodelovanju z razredniki, učitelji, starši in nadarjenimi učenci ter zunanjimi sodelavci.

Program zavzema:
– evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev,
– izdelava individualiziranih programov za nadarjene učence,
– strokovno izpopolnjevanje in nakup strokovne literature,
– načrt sprotnega spremljanja,
– informiranje učencev in staršev,
– opazovanje učencev in oblikovanje evidence.

Po teh uvodnih dejavnostih sledi priprava programa in delo z učenci, ki so bili prepoznani za nadarjene. Z nadarjenimi učenci se bodo ukvarjali učitelji v dogovoru s svetovalno delavko. Delo bo potekalo v času in izven pouka. Za nadarjene učence bodo organizirane posebne dejavnosti izven pouka.

Dostopnost