Obvestilo o začetku pouka v petek, 1. 9. 2023

Približuje se prvi šolski dan in v šoli je že vse pripravljeno na sprejem učencev. S poukom bomo pričeli v petek, 1. septembra. Učenci od 2. do 9. razreda  pridejo v šolo ob 8.20 in pred vhodom v šolo počakajo na svoje razrednike. S seboj prinesejo copate, torbo za učbenike, beležko in pisalo. Prvošolčke in njihove starše pa bomo sprejeli ob 9.30.

Šolski avtobus bo odpeljal iz Rateč ob 7.45 in iz Gozd Martuljka ob 8.10. Aktivnosti na prvi dan bodo potekale do 11.50 ure, dve uri bodo imeli učenci z razrednikom in dve uri pouka po urniku. V šoli bodo dobili malico, kosila in podaljšanega bivanja pa ta dan ne bo. Šolski avtobus bo ob 12.00 odpeljal v Gozd Martuljek in ob 12.15 v Rateče.

Na šoli smo se na šolsko leto dobro pripravili. Komisija za prehrano v sestavi svetovalna delavka Tina Kralj, vodja šolske prehrane Helena Smolej, učiteljica razrednega pouka Aleksandra Kosmač Subotić in ravnatelj Milan Rogelj se je sestala in predlagala naslednje cene prehrane:

 • kosilo 1. – 3. razred 2,80 €
 • kosilo 4. – 9. razred 3,00 €

Nove cene prehrane je obravnaval in sprejel Svet šole. Ceno malice določa MIZŠ. Od 1. septembra bo cena 1,10 €. Vsem učencem želimo zagotoviti zdravo prehrano in da še naprej velika večina naših učencev dnevno v šoli zaužije malico in kosilo.

V petek bodo učenci že dobili urnike, učbenike in ključe šolskih omaric.

Učenci iz petega razreda bodo že v ponedeljek, 11. septembra odšli v poletno šolo v naravi v Pineto pri Novigradu na Hrvaškem. Z učenci bodo razredničarka Aleksandra Kosmač Subotić, učiteljica športa Vesna Vozar in dva zunanja učitelja plavanja.

Prosimo, da se učenci vedno udeležijo obveznega programa, na katerega učence peljemo z avtobusnim prevozom (dnevi dejavnosti). Če učenci manjkajo iz neopravičenih razlogov, moramo avtobusni prevoz zaračunati prisotnim učencem in s tem se cena prevoza zviša.

Dogovorjeni smo, da učenci v šolo ne nosijo mobilnih telefonov, če pa jih že imajo, morajo biti zaklenjeni v garderobni omarici. Če dobimo učenca v šolskih prostorih s telefonom ali pametno uro, ki omogoča enake funkcije, mu telefon vzamemo, starši pa pridete po telefon k ravnatelju. 

V šolskem letu 2023/24 bodo razredniki naslednji učitelji:

–    v 1. a Barbara Puš, druga učiteljica bo Lea Jensterle,

–    v 2. a Ana Andolšek,

–    v 3. a Anja Erlah,

–    v 4. a, Alenka Košir,

–    v 5. a Aleksandra Kosmač Subotić,

–    v 6. a Milica Vukajlovič,

–    v 7. a Ana Marija Podboršek,

–    v 8. a Lidija Tempfer,

–    v 8. b Petra Berčič,

–    v 9. a Vesna Vozar,

Zaposlili smo tudi novo inkluzivno pedagoginjo Emo Palovšnik Novak.

Razpored govorilnih ur v popoldanskem času in roditeljskih sestankov:

 • tretji in četrti teden v septembru – 1. roditeljski sestanek bo ob 17.30 uri, razredniki pa lahko določijo tudi druge termine
 • ponedeljek, 9. 10. 2023 –   govorilne ure
 • ponedeljek, 13. 11. 2023 –   govorilne ure
 • ponedeljek, 8. 2024  –   3. govorilne ure
 • februar 2024 – roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)
 • ponedeljek, 4. 3. 2024 –   govorilne ure
 • ponedeljek, 8. 4. 2024  –   govorilne ure
 • ponedeljek, 13. 2024  –   6. govorilne ure
 • maj, junij 2024 – 3. roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)

Razpored govorilnih ur v dopoldanskem času bo objavljen na naši spletni strani. v publikaciji šole in letnem delovnem načrtu. Oba dokumenta bosta objavljena na spletni strani šole prve dni septembra.

Učencem želimo veliko dobrih ocen, znanja, veselja in druženja.

Donacija računalnikov Osnovni šoli Mengeš

V sredo, 30. avgusta smo Osnovni šoli Mengeš, ki je utrpela veliko škodo v poplavah, donirali 20 starejših računalnikov, ki smo jih do sedaj uporabljali v računalniški učilnici. Računalnike sta šoli predala svetovalna delavka Tina Kralj in spremljevalec Miha Merc.

V ponedeljek, 14. avgusta bo vrtec zaprt, za odpravljanje posledic poplav bomo zagotovili nujno varstvo

Na predlog Vlade RS je Državni zbor RS sprejel sklep, da bo v ponedeljek, 14. avgusta dela prost dan. Zato bo vrtec v ponedeljek, 14. avgusta zaprt. V primeru, da starši sodelujete pri odpravljanju posledic poplav. bo v vrtcu organizirano nujno varstvo. Starši, ki potrebujete varstvo za ta namen, o tem obvestite tajništvo šole do petka, 11. avgusta, do 9. ure.

Dostopnost