Razredi in razredniki, učitelji

Razredništva, poučevanje posameznih strokovnih vsebin

RAZREDNA STOPNJA
Razred Razrednik Poučuje še
1. a Barbara Puš

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport)

druga učiteljica Lea Jensterle  
OPB 1. razred

Barbara Puš, Lea Jensterle,

Milica Vukajlović,

Vesna Vozar, Marija Jakelj,

Maja Bricelj (nadomešča Anja Erlah)

 
2. a Ana Andolšek

Milica Vukajlović, (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 2. A Helena Smolej  
3. a Maja Bricelj (nadomešča Anja Erlah)

Milica Vukajlović, (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

Branko Trstenjak (šport)

OPB 3. a

Marta Mertelj

Maja Bricelj (nadomešča Anja Erlah)

 
4.a Alenka Košir

Milica Vukajlović, (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

OPB 4.a

Alenka Košir

Manca Vovk BrankoTrstenjak              

Ana Andolšek                

 Ana Marija Podboršek

 
5. a Aleksandra Kosmač Subotič

Milica Vukajlović, (angleščina)

Helena Smolej (gospodinjstvo)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

Vesna Vozar (šport)

OPB 5. a

Aleksandra Kosmač Subotić

Ana Marija Podboršek

Branko Trstenjak

Alenka Košir,

Maja Bricelj (nadomešča Anja Erlah)

 

 

PREDMETNA STOPNJA
Razred in matična učilnica Razrednik Nadomestni razrednik
6.a      angleščina RS Milica Vukajlović Ana Kresal
7.a      nmatematika Ana Marija Podboršek Tina Kralj
8.a      nemščina Lidija Tempfer Marta Mertelj
8.b      geografija, zgodovina Petra Berčič Oman Helena Smolej
9.a      angleščina Vesna Vozar Branko Trstenjak

Spremljevalca: Miha Merc in Mitja Rupnik

 

POUČEVANJE PREDMETOV NA PREDMETNI STOPNJI
Učitelj

Predmet

Katarina Kejžar SLJ, RET
Milica Vukajlović SLJ
Maruša Bergel MAT, FIZ, RAČ, UBE
Ana Marija Podboršek MAT, FIZ, LOG
Irena Radman TJA
Helena Smolej GOS, TIT               
Marta Mertelj LUM, LS1, LS2, NIP – UME
Ana Kresal GUM, PZ
Petra Berčič Oman GEO, ZGO, DKE, TVZ
Marija Jakelj BIO, KEM, NAR, POK
Lidija Tempfer NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM
Branko Trstenjak ŠPO, IŠP, ŠZS, NIP – ŠPO
Vesna Vozar ŠPO

 

SVETOVALNI DELAVCI
Svetovalni delavec Strokovno delo
Tina Kralj Socialna delavka, socialna pedagoginja
Manca Vovk Pedagoginja
Ana Palovšnik Novak Mag. Inkluzivne pedagogike, dipl. vzg.
Dijana Magovac Socialna pedagoginja

 

Dostopnost