Roditeljski sestanki

Vsak oddelek ima najmanj 3 roditeljske sestanke. Razrednik pravočasno obvesti starše o terminu sestanka, vodi sestanek in lahko k sodelovanju povabi posamezne strokovne delavce šole (svetovalna delavka – poklicno usmerjanje, vedenjske težave v razredu) ali zunanje sodelavce.
 
Prvi roditeljski sestanek za starše bo predvidoma v septembru. Namenjen bo predstavitvi pomembnih informacij za delo v oddelku, predstavitvi letnega delovnega načrta šole, obravnavi hišnega reda, pobiranju različnih soglasij in izvolitvi predstavnika staršev v Svet staršev. Drugi roditeljski sestanek bo namenjen analizi učnega uspeha, izboljšanju učnih navad in poklicni orientaciji. Tretji roditeljski sestanek bo namenjen predstavitvi šol v naravi, predstavitvi izbirnih predmetov v naslednjem šolskem letu, v 9. razredu pa zaključku šolanja (valeta, zaključni izlet).
 
Načrtovani roditeljski sestanki v šolskem letu:

  • september,
  • februar,
  • maj.
Dostopnost