Podaljšanje zaprtja šol še vsaj za en teden, naša šola danes praznuje 50 let od ustanovitve

Spoštovani starši,

radi bi vas seznanili s podaljšanjem zaprtja vrtcev in šol, z navodili za delo po odprtju in s praznovanjem ob 50 letnici naše šole. Vlada RS je še za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije s covid-19. Posledično ostaja v veljavi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo. Dogovarjajo se, da se bodo v šole najprej vrnili učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda. Ostali učenci  se bodo še naprej izobraževali na daljavo, dokler se bistveno ne zmanjša število okuženih prebivalcev. Prosijo nas, da se v čim večji meri držimo ukrepov za preprečevanje okužbe, saj bomo le na ta način omogočili vrnitev učencev v šole.

Pošiljajo nam tudi navodila za delo v vrtcu in šoli v primeru ponovnega odprtja. Navajamo nekaj povzetkov:
– v vrtcu morajo vzgojiteljice nositi maske pri neposrednem delu z otroki, tako v prostorih vrtca kot na zunanjih površinah, maske morajo nositi tudi učitelji/ce,
– skupine otrok v vrtcu zmanjšamo, skupine se ne združujejo,
– praksa dijakov in študentov se ne izvaja,
– komunikacija med starši in strokovnimi delavci poteka po telefonu ali s pomočjo videokonference,
– v šoli se izvaja celoten program, razen šol v naravi, plavalnega tečaja, kolesarskega izpita in ekskurzij,
– dnevi dejavnosti se izvajajo v prostorih šole, razen če dobijo učenci navodilo za samostojno domače delo,
– v prostorih šole se lahko izvaja tudi dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč in DSP, v šolo lahko pridejo tudi učenci, ki doma nimajo ustrezne opreme za izobraževanje na daljavo,
– pouk v šoli se izvaja le v matičnih oddelkih, učence iz različnih oddelkov ne združujemo,
– učenci v učilnicah ne nosijo mask, nosijo jih v skupnih prostorih,
– v učilnici in jedilnici učenci sedijo na razdalji vsaj 1,5 m,
– po prihodu v šolo naj bo poseben poudarek na počutju otrok in preverjanju znanja,
– ocenjevanje znanja naj se izvaja po odprtju šol, lahko tudi na daljavo, a na razmeram prilagojen  način,
– v šolskem letu 2020/21 bo le eno ocenjevalno obdobje, ki bo potekalo od 1. 9 2020 do 24. 6. 2021, za 9. razred pa do 15. 6. 2021,
– pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni do dve uri tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri predmetih, ki imajo več ur tedensko, pa vsaj trikrat, pri tem velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene pisno,
– veliko pozornost naj posvetimo gibalnim aktivnostim,
– učencem, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo obiskovali pouka, bomo sproti pošiljali navodila in gradiva,
– svetujejo, da za prevoze učencev v največji meri poskrbite starši, na šolskem avtobusu morajo učenci sedeti na predpisani razdalji, morajo si razkužiti roke in nositi zaščitne maske.
Ob začetku pouka v šoli bomo posebno pozornost namenili počutju učencev in morebitnim stiskam.

Danes je za našo šolo prav poseben dan. Namreč na današnji dan mineva 50 let od odprtja nove šole v Kranjski Gori. Za to priložnost pripravljamo šolski časopis. Notri bodo prispevki učencev, nekdanjih in sedanjih zaposlenih, staršev, starejših občanov. Zaradi epidemije bo izšel z manjšo zamudo. Časopis ustvarjamo tako, da so učenci v okviru kulturnega dne opisovali svoje vtise iz šole. Opravili so tudi intervjuje s svojimi starši, babicami in dedki.  Želeli bi, da bi ga dobilo čim več družin in da bi se zavedali, kako smo vsi skupaj prispevali, da imamo odlično šolo in smo lahko na njo ponosni.

S prireditvami bomo nadaljevali skozi celo šolsko leto. Že naslednji teden se bodo ob tej priložnosti naši devetošolci s pomočjo videokonference srečali s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem.

Lep pozdrav,
mag. Milan Rogelj, ravnatelj

Ob jubileju naše šole, ki praznuje 50 let

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora 27. novembra 2020 praznuje 50 let od njene otvoritve. Do takrat se je osnovnošolsko izobraževanje izvajalo v šolskih stavbah v Ratečah, Kranjski Gori in Gozd Martuljku. Takratni prebivalci so se odločili, da bodo šolo postavili v Kranjski Gori, na veliki sončni parceli pod vasjo. In nastala je sodobna šola z velikimi in svetlimi učilnicami, specialnimi učilnicami, kuhinjo z jedilnico in telovadnico. Ob šoli pa so postavili tudi vrtec. V šolo so začeli hoditi otroci iz Rateč, Podkorena, Kranjske Gore, Loga, Gozd Martuljka in Srednjega Vrha.

Zagotovo je imela šola pomemben delež pri izjemnih uspehih tukajšnjega okolja. Namreč izobrazba, ki jo je dala šola, je pomembno vplivala na znanje, ambicioznost in samozavest tukajšnjih prebivalcev. In če je šola prispevala vsaj majhen kamenček v mozaik prepoznavnosti in svetovne uspešnosti naših krajev, smo na šoli ponosni.

Poudariti je potrebno, da smo vedno imeli veliko podporo lokalnega okolja in Občine Kranjska Gora. Danes bi lahko rekli, da se naši učenci učijo v pogojih in so deležni znanja, ki si ga v najbolj razvitih okoljih Evrope lahko le želijo.

Težko je našteti vse nekdanje zaposlene in sedanje sodelavce in opisati njihovo predano delo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem nekdanjim in sedanjim zaposlenim za vse, kar so storili za našo šolo in učence. In pomembno je zapisati, da so za nas motivacija in zadoščenje uspehi naših učencev, tako v šoli kot v življenju.

Kot kolektiv se zavedamo naše vloge in odgovornosti in s ponosom gledamo na uspehe naših učencev.

Osnovna šola Josipa Vandota, vse najboljše ob tvoji 50-letnici.

 

Ravnatelj:

mag. Milan Rogelj

Poslovni čas šole in kontakti v času izobraževanja na daljavo

Poslovni čas šole v času izobraževanja na daljavo je od ponedeljka do petka, med 8. in 13. uro. Starši lahko pokličete tudi na telefonsko številko 04/5884 850 (tajništvo), ali nas kontaktirate preko elektronske pošte  osjvkg.tajnistvo@siol.net. Strokovne delavce pa lahko kontaktirate preko elektronskih naslovov s pomočjo programa eAsistent.

Kontakt ravnatelja:

Milan Rogelj: 041/845 105;  milan.rogelj@guest.arnes.si

Kontakt svetovalne delavke:

Tina Kralj: 031/661 685;  osjvkg.svetovalka@siol.net

Brezplačna telefonska številka NIJZ za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so objavili brezplačno telefonsko številko za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19: 080 51 00.
Strokovno pomoč bodo nudili 24 ur na dan izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.
S telefonom na NIJZ želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

 

Podaljšanje izobraževanja na daljavo še za 14 dni

Spoštovani starši,

Vlada RS je zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju izobraževanja na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje. Predvidoma za 14 dni. Učiteljski zbor se je že sestal na videokonferenci in razpravljal o nadaljevanju izobraževanja. Posebno pozornost smo posvetili realizaciji ciljev iz učnega načrta, načinom podajanja učne snovi, videokonferencam in ocenjevanju znanja.

Prosimo vas, da nas opozorite na morebitne stiske otrok, ki ne zmorejo programa. Temu bomo posvetili posebno pozornost.

Starši še vedno lahko prijavite na brezplačne tople obroke učence, ki so iz družin, v katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 382,83 €, oz. imajo subvencionirano kosilo. Prijave zbiramo v tajništvu šole.

Učencem želimo uspešno izobraževanje.

Lep pozdrav,
mag. Milan Rogelj, ravnatelj

Dostopnost