Zaposleni

Ravnatelj: mag. Milan Rogelj
Vodja vrtca: Cvetka Pavlovčič, mag. inkluzivne pedagogike, dipl. vzg. predšolskih otrok

Razredništva, poučevanje posameznih strokovnih vsebin

RAZREDNA STOPNJA

Razred

Razrednik

Poučuje še

1. a

Barbara Puš

Milica Vukajlovič (angleščina)

druga učiteljica

Tjaša Oven/Maja Svoljšak, Vesna Vozar

 

OPB 1. razred

Ana Andolšek

Branko Trstenjak

Tjaša Oven

 

2. a

Lea Jensterle

Milica Vukajlović (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 2. a

Helena Smolej

Vesna Vozar

Aleksandra Kosmač Subotič

 

3. a

Alenka Geršak

Milica Vukajlović (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 3. a, 4. a

Marta Mertelj

Branko Trstenjak

 

4.a

Aleksandra Kosmač Subotič

Milica Vukajlović (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

5. a

Zdenka Oven

Milica Vukajlović, (angleščina)

Helena Smolej (gospodinjstvo)

Lidija Tempfer (nemščina)

Vesna Vozar (šport)

Branko Trstenjak (NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

OPB 4. a, 5. razred

Helena Smolej

Milica Vukajlović

Tjaša Oven/Maja Svoljšak

Manca Vovk

 

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred in matična učilnica

Razrednik

Nadomestni razrednik

6.a      angleščina RS

Milica Vukajlović

Nataša Čulibrk/Petra Berčič

6.b     

Ana Andolšek

Lidija Tempfer

7.a     

Vesna Vozar

Brane Trstenjak (Cvetka Pavlovčič)

8.a      biologija, kemija

Marija Jakelj

Tina Kralj

9.a      angleščina

Irena Radman

Helena Smolej

9.b      matematika

Ana M. Podboršek

Maruša Bergel

Spremljevalki: Tjaša Oven, Jerca Kramar 

Spremljevalec: Miha Merc

 

POUČEVANJE PREDMETOV NA PREDMETNI STOPNJI

Učitelj

Predmet

Katarina Kejžar

SLJ

Milica Vukajlovič

SLJ

Ana Andolšek

SLJ, MAT

Maruša Bergel

MAT, FIZ, RAČ, UBE

Ana Marija Podboršek

MAT, FIZ, LOG

Irena Radman

TJA

Helena Smolej

GOS, TIT               

Marta Mertelj

LUM, LS1, NIP – UME

Ana Smolnikar

GUM, PZ

Petra Berčič/Nataša Čulibrk

GEO, ZGO, DKE, TVZ, RDK

Marija Jakelj

BIO, KEM, NAR, POK, RČL

Lidija Tempfer

NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM

Branko Trstenjak

ŠPO, IŠN, ŠZZ, NIP – ŠPO

Vesna Vozar

ŠPO

 

SVETOVALNI DELAVCI

Svetovalni delavec

Strokovno delo

Tina Kralj Socialna delavka, socialna pedagoginja
Cvetka Pavlovčič Mag. Inkluzivne pedagogike, dipl. vzg.
Manca Vovk Pedagoginja
Martina Vrabec Specialna pedagoginja