Sodelovanje v Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe

  • Sodelovali bomo v Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe, ozaveščali o varovanju neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka, o spoštovanju in ohranjanju lokalne stavbne dediščine, spoznavali bomo običaje domačega okolja, naredili bomo raziskovalno nalogo s področja turizma, učence bomo učili priprave tradicionalnih domačih jedi,  učili plese – folklora.