Inovativna pedagogika 1:1

Sodelovali bomo v projektu Uvajanje sodobnih učnih metod, kot so sodelovalno učenje in formativno ocenjevanje, podprto z interaktivnimi gradivi. Sodelovali bomo kot implementacijska šola v okviru projekta Zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora in Fakultete za matematiko in fiziko.