Zdrava šolaLife Lynx

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

V naši šoli se sliši glasba

Na veliko tudi nastopamo

Skrbimo za lepšo urejenost okolice

Predstavitev raziskovalne naloge našega turističnega krožka

Predstavitev raziskovalne naloge našega turističnega krožka

V sredo, 21. aprila so učenci, ki obiskujejo turistični krožek skupaj z učiteljicama Petro Berčič in Heleno Smolej predstavili komisiji Turistične zveze Slovenije svojo raziskovalno nalogo Zelenček. Predstavili so novo sladico, pri kateri jim je pomagal kuharski...

Prijave učencev iz 7. – 9. razreda na samotestiranje na SARS-CoV-2

Spoštovani starši, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas seznanja z možnostjo, da bi učenke/učenci od 7. – 9. razreda izvajali samotestiranje na virus SARS-CoV-2. Želijo informativne podatke o prijavah, ki jih moramo posredovati do srede, 7. 4. 2021 do...

Vpis v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče

Vpis otrok v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče, za šolsko leto 2021/2022 bo potekal med 12. in 16. aprilom 2021. Vloga za vpis otroka v vrtec je objavljena na spletni strani vrtca pod vsebino "dokumenti". Vlogo nam lahko pošljete po navadni pošti na...

Pilotno e-testiranje NPZ učencev iz 6. in 9. razreda

Pilotno e-testiranje NPZ V tem šolskem letu bo poleg izvedbe NPZ v maju tudi pilotno e-testiranje NPZ, ki se bo izvedlo v marcu. Cilj pilotnega e-testiranja ni preverjanje znanja, ampak preverjanje, če učenci oz. šole zmorejo izvesti tako obliko testiranja. Zato ne...

Vabilo na vpis v 1. razred

VABILO NA VPIS V 1. razred V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred devetletne osnovne šole za šolsko leto 2021/2022. Vpisovali bomo otroke, ki v tekočem letu dopolnijo 6 let, torej vse otroke rojene v letu 2015. Naša šola vas vabi k vpisu v 1. razred v...